Künye H.Gönder Reklam Sitemap Ekle suruç
Suruç Gündem Haber - Suruç
ANASAYFA ARAMA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM REKLAM
BAYDEMİR PROJELERİNİ AÇIKLADI

BAYDEMİR PROJELERİNİ AÇIKLADI

Tarih 07.Mart.2014, 16:25

BDP Urfa Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Osman Baydemir, düzenlediği basın toplantısı ile projelerini açıkladı.BDP Urfa Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Osman Baydemir, düzenlediği basın toplantısı ile projelerini açıkladı. Ulaşımdan turizme, kırsal kalkınma ve tarımdan sosyal yaşama kadar birçok başlık altında ayrıntılı projeler açıklayan Baydemir, “Proje ve çalışmalarımızla Urfa’nın kapılarını dünyaya açacağız” dedi.

Urfa Nevali Otel’de düzenlenen basın toplantısına, BDP İl Eş Başkanı Celalettin Erkmen, Urfa Sanayi ve Ticaret Odası, Urfa Ticaret Borsası, TMMOB bileşenleri, sivil toplum örgütleri, basın meslek örgütleri ve sendika temsilcileri katıldı.

Baydemir, Kanal Urfa, Güneydoğu Tv ve Edesa TV ve IMC TV ile pek çok televizyonun  canlı verdiği basın toplantında konuşmasına ekran başındaki izleyicileri ve konukları Arapça, Türkçe ve Kürtçe’nin Kurmanci ile Zazaki lehçelerinde selamlayarak başladı.  Baydemir, Urfa’nın kutsal inanç mekanları, derin tarihi ve kültürü ile kadim bir şehir olduğunu belirtti. Geniş ve verimli toprağı, bol güneşi, enerjisi ve genç nüfusu nedeniyle Urfa’nın şanslı şehirlerden olduğunu dile getiren Baydemir, “Tüm bu zenginliğe rağmen, İstanbul’un 3.5 katı büyüklüğündeki Urfa’nın dışarıya göç vermesi, yılda yaklaşık 450 bin mevsimlik işçisinin diğer şehirlerde rızkını araması, konut ve kira fiyatlarının yüksek olması ve kentsel sorunlar yaşaması bu şehrin kaderi değildir. Zaten insan eliyle yapılan hiçbir şey de kader değildir” dedi.

 

‘Planlamada 4 temel sektörü göz önünde bulunduracağız’

Kentsel planlama ve politikalarını oluştururken gelişim imkanı olan 4 temel sektörü göz önünde bulunduracaklarını kaydeden Baydemir bunların tarım, tarıma dayalı sanayi, turizm ve dış ticareti geliştirmek olduğunu dile getirdi.

Planlama kapsamında tarım alanlarını imara açmayacaklarını ve yüzey suları ile tarımsal arazinin çoraklaşmasını önleyecekleri projeleri hayata geçireceklerini vurgulayan Baydemir, “Güneş enerjisi başta olmak üzere hayvansal ve tarımsal atıklardan enerji elde eden öncü projeler geliştireceğiz ve bunu teşvik edeceğiz. Tarımsal üretimi mümkün ve sürdürülebilir kılacak, kırsal nüfusun kente göç etmesini önlemek için konforlu bir ortam yaratacağız. Aynı şekilde tarıma dayalı sanayinin gelişimi için üst ölçekli planlamalar yaparak, lojistik merkezleri ve depolama sahaları oluşturacağız. Tarımsal üretim yapan insanlarımıza koruyucu sağlık hizmeti götüreceğiz. Tarımsal üretimlerimizi uluslararası fuarlarla Ortadoğu ve dünyaya açacağız” diye konuştu.

Kentin zenginleşmesi ve kapılarını dünyaya açmasını sağlayacak turizmin alt yapısını oluşturacaklarını kaydeden Baydemir, inanç ve kültür zenginliği, milli parklar ve termal suları görünür kılmayı hedeflediklerini söyledi.

Herkesin kendi inancı, siyasal düşüncesi ve dilinde özgürce hizmet görürken ötekileştirilmeyeceğinin altını çizen Osman Baydemir, turizm sektörü açısından önemli bir avantaj olan Türkçe, Kürtçe ve Arapça’yı da hizmet alanında kullanacaklarını belirtti.

 

‘Urfa’nın yerel hükümeti gibi çalışacağız’

Ardından projelerini açıklayan Baydemir, belediyenin her hizmet birinin birer bakanlık gibi çalışacağını ifade ederek, şunları söyledi;

“Urfa Büyükşehir Belediyemizin her bir hizmet biriminin bir bakanlık gibi çalışmasını sağlayarak, adeta Urfa’nın yerel hükümetini kuracağız. Merkezin desteğiyle yetinmeyerek, kendi öz kaynaklarımızı geliştirerek Halil-ür Rahman’ın şehrini birlikte büyüteceğiz.”

 

‘Urfa’nın gelecek 50 yılını birlikte planlayacağız’

Çalışmalarına planlama ile başlayacaklarını dile getiren Baydemir, “Urfa’nın önümüzdeki 50 yıllık gelişim akslarını belirleyeceğiz. Sadece kent merkezini değil, ilçe ve köyler dahil olmak üzere tüm Urfa’yı kapsayacak planlarla bu kentin gelişimi ve kalkınması için gerekli altyapıyı sağlayacağız. Kentin nüfus, kentleşme, sanayi, tarım, jeolojik yapı gibi durumlarını bilimsel olarak analiz ettikten sonra planlama çalışmalarımızı tamamlayacağız” diye belirtti.

Planlama çalışmalarının temel ilkelerinin, kamu yararı, eşitlik, adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik ve demokratik katılım olduğunu kaydeden Baydemir, planlama sürecine kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, kent gönüllüleri, muhtarlar, mahalle meclisleri ve engelliler gibi geniş bir yelpazeyi katacaklarını söyledi.

 

Hafif raylı sistem projesi

Urfa’nın kent merkezi, ilçeleri ve köyleriyle herkes için erişilebilir bir şehir olabilmesi için, Ulaşım Master Planı’nı bütüncül bir yaklaşımla hazırlayacaklarını kaydeden Osman Baydemir, kentte hafif raylı sistem projesini hayata geçireceklerini aktardı.

Baydemir ulaşım planı kapsamında, toplu taşımada ihtiyaca göre ilave güzergahlar belirleneceğini, toplu taşımada ücret tarifesi uygulanacağını ve toplu taşımanın engellilerin kullanımına uygun hale getirileceğini anlattı.

 

Belediye Her Yerde Projesi

Sosyal belediyecilik kapsamında “Belediye Her Yerde Projesi” çerçevesinde kapsamlı çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Baydemir, “Bu proje ile Urfa’nın her yerleşim birimine hizmet götüreceğiz. Proje kapsamında oluşturulacak ve bir tür mahalle yönetim birimi olacak mahalle evlerinde muhtarlıklar, düğün ve taziye evleri, çamaşır evleri bulunacaktır. Mahalle Evleri aynı zamanda mahalle sakinleri, yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar ve engellilerin birer sosyal buluşma noktası olacaktır” diye konuştu.  

 

Sosyal Yaşam Kompleksi

Bünyesinde kadın, çocuk, engelli ve gençlere yönelik özel hizmetlerin üretileceği Urfa Sosyal Yaşam Kompleksi oluşturacaklarını anlatan Baydemir, “Kompleks bünyesinde kuracağımız Urfa Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (UKASUM) ile kadınların, sosyal, psikolojik, hukuksal ve ekonomik sorunlarını araştırmak, incelemek ve bu sorunları çözmek üzere çalışmalar yapacağız. Yine Meslek Edindirme Merkezi ile gençlerimizin üretim becerilerini geliştirerek, ekonomik yaşama katılmalarını destekleyeceğiz. Sosyal Yaşam Kompleksinde ayrıca Çocuk Destek Merkezi ile Engelli Destek Merkezi bulunacaktır” dedi.

 

Kadın Konukevi

Şiddete maruz kalmış ve desteğe ihtiyaç duyan kadınlar için kadın konukevi açacaklarını ifade eden Baydemir, “Konukevinde desteğe ihtiyaç duyan kadınlara barınma, beslenme, korunma, yasal danışmanlık, psikolojik destek, sosyal ve kültürel danışmanlık gibi konularda hizmet sunacağız” diye belirtti.  

Kadınların şehri güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin önemine dikkat çeken Baydemir, bu kapsamda, sokaklar, tarihi çarşılar, eğlence ve sosyal mekanlara ulaşan tüm yolları aydınlatacaklarını, parkları kadınların daha kullanımına uygun hale getireceklerini ve kadınların dinlenebildikleri, sosyal yaşama katılabilecekleri cazip mekanlar oluşturacaklarını söyledi.

 

‘Engelliyi yok sayarak tek bir çivi çakmayacağız’

Şehri engellilerin yaşayabileceği şekilde yeniden düzenleyeceklerini kaydeden Baydemir, şunları söyledi;

Engelliler için Urfa Engelli Meclisi oluşturacağız. Şehri dizayn ederken bu meclisin aktif katılımını esas alacağız. Kütüphaneleri, müzeleri, sanat kurumlarını, kültür ve sosyal işlevli merkezleri, alış-veriş merkezlerini, kamu kurumlarını, mevcut yol, kaldırım, park ve trafik sinyalizasyon sistemini bedensel, görsel ve işitsel engellilerin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleyeceğiz. Ruhsatlandırma sistemini engelli erişimine uygun hale getireceğiz.”

 

Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi

Madde bağımlısı genç ve çocukların teşhis, tedavi ve rehabilitasyonu için Urfa Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi kuracaklarını açıklayan Osman Baydemir, merkez bünyesinde, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile çok yönlü mücadele yürüteceklerini sözlerine ekledi. Baydemir, bağımlılıktan kurtulan vatandaşların topluma dahil olmaları için ise eğitim, spor ve kültürel çalışmalar yürüterek, istihdam imkanları yaratacaklarını söyledi.

 

Tarım işçileri için MEVTİSAM

Mevsimlik işçilerin sorunlarını tespit ederek, çözümler bulmak amacıyla Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni (MEVSİTAM) kuracakların açıklayan Baydemir, “İlçe belediyeleri, sivil toplum örgütleri ve akademisyenler ile işbirliği içerisinde çalışacağımız bu merkezde mevsimlik tarım işçilerine dair bir veri tabanı oluşturulacak, göç haritası çıkaracağız. Mevsimlik işçilerin çalışmak üzere gittikleri illerdeki yerel yönetimler ile işbirliği yaparak, sorunlarının çözümü için çalışmalar yürüteceğiz” diye belirtti.  

Gıda-giyim bankaları

Şehir merkezi ve ilçelerde kuracakları “gıda-giyim bankaları” aracılığıyla yurttaşlar arasında sosyal dayanışma ağları örmeyi hedeflediklerini belirten Baydemir, “Komşusu aç iken tok yatmayan bir şehri birlikte inşa edeceğiz. Beslenme ve giyinmenin en temel insan hakkı olduğu anlayışıyla, yardımsever yurttaşlar ve sivil toplum örgütlerinden sağlanacak kaynaklar ile kurulacak ve sürdürülecek gıda-giyim bankalarında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal kart vasıtasıyla her ay düzenli yardım yapacağız” diye konuştu.  

 

Sosyal konutlar

Dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacına çözüm bulmak amacıyla sosyal konutlar inşa edeceklerini dile getiren Baydemir, bu konutları çok düşük kiralar karşılığında ihtiyaç sahiplerine tahsis edeceklerini söyledi.

 

Çocuk yaz kampı

Baydemir, “Tatil yapma imkanı olmayan 8-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak Atatürk Baraj Gölü kenarında Çocuk Yaz Kampı kuracağız. Çocukların ücretsiz faydalanacağı ve tüm ihtiyaçların belediye tarafından karşılanacağı proje kapsamında çocuklar birer hafta tatil yapma ve eğlenme olanağı bulacak. Kampta düzenleyeceğimiz çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikle ile çocuklar için tatil ve eğlence ortamı oluşturacağız” diye konuştu.

 

‘11 Nisan Kurtuluş Parkı İle Urfa Nefes Alacak’

Doğayla barışık bir yeşil-urfa’yı inşa etmenin, 5 yıllık hizmet dönemi boyunca önemli ekolojik hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Osman Baydemir, “11 Nisan Stadyumu’nun yıkılması sonucu oluşan boş alanda sizin de istediğiniz gibi 11 Nisan Kurtuluş Parkı’nı inşa edeceğiz. Urfalıların nefes alacağı parkı; kadın, çocuk, genç ve dezavantajlı grupların da yararlanabileceği yeşil bir alan olarak projelendirdik. Stadyum ile birlikte yıkılan Emirgan Çay Bahçesi’ni de yeniden inşa edeceğiz” dedi.  

 

‘Fırat Suyunu Urfa ile buluşturacağız’

Devam eden Karakoyun Deresi’ne su getirme projesinin benzerini Fırat suyundan Karaköprü ve Sırrın bölgesine su vererek gerçekleştireceklerini dile getiren Osman Baydemir, “Böylece bir yandan ilçeye adını veren Karaköprü ve deresini görünür kılacak, diğer yandan peyzaj çalışması ile dere yatağını kirlilikten kurtaracağız. Ayrıca su vereceğimiz dere etrafında yeşil bant halinde rekreasyon alanı oluşturacağız. Alanda çocuk oyun parkları, spor aletleri, koşu ve yürüme pistleri ile spor parkuru kuracağız” diye konuştu.

 

Edessa Kent Ormanı ve bilim merkezi

Kent merkezinde yer alan mekanize tugayın kent dışına çıkmasından sonra bu alanı yeşil alan olarak korumayı hedeflediklerini ifade eden Baydemir, kentin önemli bir nefes borusu olan söz konusu alanı düzenleyerek Edessa Kent Ormanı’nı oluşturacaklarını açıkladı.

Ayrıca bu alanda kentin sembolü olacak Edessa Bilim Merkezi’ni kuracaklarını dile getiren Baydemir, “Bilim merkezi kampüsünde özellikle gençler ve çocukların bilimle tanışarak, bilimin eğlenceli yönünü keşfetmelerini sağlayacağız. İçerisinde planetaryum, tematik sergi salonları, bilimsel aktivite sınıfları, belgesel film gösterim salonu vb. donatılar bulunacak olan Edessa Bilim Merkezi’ni, Urfa’nın önemli bir marka değeri yapacağız” diye belirtti.  

 

Her Mahalleye Bir Park Projesi

Kent merkezinde yeşil alan ihtiyacı bulunan mahallelerde parklar yapacaklarını ifade eden Osman Baydemir, park ve bahçelerde kullanacakları fidan ve çiçekleri de köy kooperatifleri aracılığı ile yetiştireceklerini dile getirdi. Baydemir, yeni istihdam alanı yaratmak amacıyla, fidan ve çiçeklerin köylerde üretimini alım garantisi ile teşvik edeceklerini sözlerine ekledi.

 

‘Atatürk Barajı Kenarı Mesire ve Turizm Alanı Olacak’

Bozova, Halfeti, Birecik, Hilvan ve Siverek’i içine alacak şekilde baraj göl alanı kenarını kıyı sahil şeridi olarak vatandaşların kullanımına açacaklarını kaydeden Baydemir, burada koruma alanı dışında günübirlik konaklamaya uygun alanlar oluşturarak, çevre illerin de yararlanmasını sağlayacaklarını dile getirdi.

Bu alanda ayrıca turizm amaçlı çocuk yaz kampı ve spor tesisleri de oluşturacaklarını, böylece turizm amacıyla harcanan kaynağın ilde kalmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Osman Baydemir, Siverek Kent Ormanı Ve Sahil Düzenlemesi, Halfeti Su Sporları Merkezi ve Bozova Mesire Alanı ve Sahil Yolu projelerinin ayrıntıları hakkında da bilgi verdi.

 

 ‘Mahallenizi Tercihleriniz Doğrultusunda Yerinde İyileştireceğiz’

Kentin eskiyen, ekonomik ömrünü tamamlayan ve vatandaşın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yapılar için yerinde dönüşümü esas alacaklarını dile getiren Baydemir, bu düzenlemeyi de Urfalının doğrudan katılım ve onayı ile gerçekleştireceklerini vurguladı.

Yine şehrin tabela ve dış cephe başta olmak üzere, kent görünümünü etkileyen faktörlerin estetize edilmesi için Şehir Estetik Kurulu oluşturacaklarını belirterek, bu kurulda belediyenin ilgili birimlerinin yanı sıra, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve üniversite temsilcilerinin de yer alacağını ifade etti.

 

Afetlere hazırlık için UFAKOM

Osman Baydemir, gerek Urfa gerekse deprem riski yüksek Maraş ve Adıyaman gibi çevre illere hizmet verecek altyapı sahip olacak Urfa Afet Koordinasyon Merkezi’ni (UFAKOM) oluşturacaklarını açıkladı.

 

‘Yenilenebilir temiz enerji kullanımını yaygınlaştıracağız’

Kentsel hizmet alanlarında yenilenebilir enerjiyi kullanacaklarını ve teşvik edeceklerini söyleyen Baydemir, devamla şunları dile getirdi:

“Türkiye güneş enerjisi haritasında en verimli illerin başında yer alan Urfa’da, sokak ve park aydınlatmalarında güneş enerjisini kullanacağız. Belediye hizmet binaları başta olmak üzere tüm yapılarda güneş enerji sisteminin kullanımı için çalışma başlatacağız. Su kuyularında güneş enerjisini kullanacağız. Mevcut katı atık düzenli depolama sahasında biyogaz üretimi için gerekli tesis altyapısı kuracağız. Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde hayvansal atıklardan enerji üreteceğiz. Kent genelinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında temiz enerji kullanacağız.”

 

Urfa Fuar Alanı Projesi

Tarım, gıda, kültür ve turizm sektörleri başta olmak üzere, her yıl onlarca alanda fuarlar gerçekleştirilebilecek alt yapıya sahip Urfa Fuar Alanı projesini hayata geçireceklerini kaydeden Baydemir, “Böylece, ulusal ve uluslar arası fuarcılığa ev sahipliği yapacak Urfamız, bir dünya şehri olarak hak ettiği tanıtım imkanına sahip olacaktır” dedi.

 

Yılmaz Güney Kültür ve Kongre Merkezi

Urfa’nın, bölgenin kültür ve kongre üssü olmasına kaktı sunmak amacıyla Yılmaz Güney Kültür ve Kongre Merkezi’ni inşa edeceklerini ifade eden Osman Baydemir, projeye ilişkin şu bilgileri verdi;

“Merkezin bünyesinde kongre ve etkinlik salonları, açık ve kapalı sinema salonları, sergi salonları bulunacaktır. İçerisinde Ahmed Arif Kütüphanesi’nin de bulunacağı merkezimiz, ayrıca kültür sanat eğitim birimleri ve atölyeler aracılığıyla amatör sanat gruplarına da ev sahipliği yapacak, yerel sanatın gelişmesini destekleyecektir.”

Baydemir kültür sanat çalışmaları kapsamında ayrıca, Yılmaz Güney Film Festivali, Kazancı Bedih Müzik Festivali ve Ruha Güvercin Festivali düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

 

Said-i Nursi Müzesi

Urfa Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayı Osman Baydemir, Urfa’da vefat eden Said-i Nursi anısına bir müze kuracaklarını belirterek, eserleri ve kişisel eşyalarının sergileneceği bu müze vasıtasıyla Sad-i Nursi’yi genç kuşaklara tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

 

‘Urfa turizmin başkenti olacak’

Urfa’nın 12 bin yıllık tarihi varlıkları, kültürel ve inançsal birikimi ile turizmin gelişmesi açısından ciddi bir potansiyel taşıdığına dikkat çeken Osman Baydemir, şunları dile getirdi;

“Hz. İbrahim ve Hz. Eyüb’ün doğduğu kent olan Urfa, Göbeklitepe ile de dünya insanlık tarihinde önemli bir yer alıyor. Türkiye’nin en çok arkeolojik kazısı yapılan il olma statüsünü de elinde bulunduran Urfa, pek çok medeniyet ve kültüre ev sahipliği yapıyor. Urfa’nın ilgili tüm bileşenleri ile birlikte turizm master planı yaparak, turizm potansiyelinin ekonomik bir döngüye ulaşmasının önündeki engelleri tespit edip, çalışmalarımız için yol haritası oluşturacağız. Tarihi, doğal ve kültürel mekan ve değerlerin açığa çıkarılması, korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi konusunda makro ölçekli bilimsel çalışmalar yapacağız.”

 

Tarihi Yapıları Koruma ve Yaşatma Akademisi

Osman Baydemir, tarihi eserleri bilimsel verilere uygun ve bütünlüklü koruma anlayışını hayata geçirmek, belgelemek, restore etmek ve doğru işlevlendirerek yaşama katılmasını sağlamak amacıyla Tarihi Yapıları Koruma ve Yaşatma Akademisi’ni kuracaklarını açıkladı.

 

‘Tektek Dağları UNESCO yolculuğuna çıkıyor’

Baydemir turizm projeleri kapsamında Tektek Dağları üzerinde bulunan ve Şuayip Şehri Harebeleri, Soğmatar Harabeleri, Senem Mağarası gibi önemli arkeolojik kalıntıları içeren Milli Parkın da dünya mirası olarak tanınması için UNESCO’ya başvuracaklarını açıkladığı konuşmasında, Karaali Kaplıcalarının da yılın 12 ayı boyunca hizmet vermesi için gerekli alt yapıyı oluşturacaklarını söyledi.

Kaplıca sularının seracılık ve ısıtmada kullanılabilmesi yönünde projeler üzerinde çalıştıklarını kaydeden Baydemir, bu önemli zenginliğin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

 

Kentsel Sit Alanı Mahalle Sağlıklaştırma Projesi

Kentsel sit alanında bulunan 14 tescilli mahalleyi bir bütün olarak planlarken, özgün dokuya uygun ve kademeli olarak sağlıklılaştıracaklarını açıklayan Baydemir, tescilli mahallelerde kamulaştıracakları evleri özellikle kadınların pansiyon, restaurant-kafe, el sanatları merkezi olarak işletmesini sağlayacaklarını belirtti.

 

‘Meslek grupları siteleşecek’

Zirai ilaç satıcıları ve gübreciler, zirai alet üreticileri, briketçiler ve oduncular gibi meslek gruplarını, alt yapı sorunları çözülmüş ve rahat çalışma koşulları sağlanmış sitelere taşıyacaklarını dile getiren Baydemir, “Böylece hem meslek erbabının işbirliği ve işbölümünü güçlendirerek kendi alanlarında ulusal marka üretmelerini sağlayacağız hem de kent içinde bu çalışmalardan kaynaklanan çevre ve gürültü kirliliği ile ulaşım sorununu ortadan kaldırmış olacağız” şeklinde konuştu.  

 

Yerel Ürünler Pazarı Projesi

İl genelinde kırsal kesimin ürünlerinin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlamak amacıyla yerel ürünler pazarı kuracaklarını açıklayan Osman Baydemir, “Bu pazarda haftanın her gününü bir ilçemize ayıracağız. Böylece ilçelerimize ait ürünlerin doğrudan üretici tarafından satışı yapılacak ve aracılar ortadan kaldırılacaktır” dedi.

 

Arap atı çiftliği ve binicilik okulu

Arap atlarının yetiştirilmesi için oluşturacakları çiftliğin getireceği gelirin hayvan sağlığı ile ilgili çalışmalara kaynak oluşturacağını ifade eden Baydemir, gençler ve çocuklar için binicilik okulu kuracaklarını söyledi.

 

‘Hiçbir proje yarım kalmayacak’

Önceki dönem belediyesinin planlayıp yürüttüğü hiçbir projenin yarım kalmayacağını belirten Baydemir, “Bu projeleri nihayetlendireceğiz. Kimi eksik ve yanlış uygulamaları revize edip düzelterek tamamlayacağız” dedi. Baydemir, bugüne kadar kent için emek sarf edip proje üretenlere de teşekkür etti.


       

Bu haber 2230 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Politika

HDP’NİN DARBELERE HAYIR MİTİNGİNE YASAK GELDİ

HDP’NİN DARBELERE HAYIR MİTİNGİNE YASAK GELDİ Halkların Demokratik Partisinin Şanlıurfada yapacağı mitinge Valilik yasak kararı getirdi.

HDP SURUÇ TEŞKİLATINA YENİ EŞBAŞKANLAR SEÇİLDİ

HDP SURUÇ TEŞKİLATINA YENİ EŞBAŞKANLAR SEÇİLDİ Halkların Demokratik Partisi Suruç İlçe Teşkilatı yaptığı olağanüstü kongreyle yeni eş başkanlarını seçti


Adil FIRATHAN Adil FIRATHAN
Abdulkadir GOK Abdulkadir GOK
Mustafa ERGÜN Mustafa ERGÜN
Mehmet KENDİRCİ Mehmet KENDİRCİ

Haber Ara


Gelişmiş Arama

Facebook

Katagoriler

Suruç Gündem Haber Sadece internet üzerinden yayın yapmaktadır. © 2011 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz Kaynak olarak kullanılamaz. Surucgundem.com Basın ahlak ilkelerine uymayı tahahüt eder. Yorum ve Yazılardan Yazarları Sorumludur.
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu